🖤Music🖤

[Performance] [2019/03/23] The18sPERTH – มือที่สาม – cover

มือที่สาม (Third person) – Kẻ thứ ba

Original sang by ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (Touch Na Takuathung)

Original version Here

🖤

Lyrics + Romanization + E-trans + V-trans

🖤

(*) ก้อเธอรู้ดีว่ามีฉันอยู่

Gor tur roo dee wah mee chun yoo

You know you have me

Em biết em có anh đúng không

.

อยู่มาก่อนเขา ก้อคงจะรู้อยู่เต็มใจ

Yoo mah gaun kao gor kong ja roo yoo dtem jai

I was here before him, you know this full well

Anh ở đây trước hắn ta, em biết rõ điều đó mà

.

ก้อใครรักเธอ มากมายเท่าไหร่

Gor krai ruk tur mahk mai tao rai

However who loves you more?

Tuy nhiên ai yêu em nhiều hơn?

.

ให้ตายแทนได้ แล้วเธอคงรู้อยู่เต็มอก

Hai dtai taen dai laeo tur kon roo yoo dtem auk

They should be turned down instead, you know this with all your heart

Hắn phải từ bỏ đi, em phải biết tất cả điều này bằng trái tim em.

.

.

(**) มีให้กัน จนหมดไม่เคยคิดเหลือ

Mee hai gun jon mot mai koey kit leua

What I had, I gave it all to you, I never thought about keeping anything for myself

Những gì anh có, anh đã trao em tất cả, anh không bao giờ nghĩ mình sẽ giữ lại điều gì cho bản thân

.

เผื่อใจไว้ ให้ใครคนอื่น

Peua jai wai hai krai kon eun

In case my heart wanted to give it to anyone else

Kể cả khi trái tim anh muốn trao tình cảm này cho một ai khác

.

ยังไม่พอ ยังเปลี่ยนใจคิดเป็นอื่น

Yung mai por yung bplian jai kit bpen eun

But it still wasn’t enough, you still changed your mind and thought about others

Nhưng điều đó vẫn không bao giờ đủ, em vẫn thay đổi suy nghĩ và luôn hướng về hắn ta

.

ให้เขามายืนอยู่ในหัวใจ

Hai kao mah yeun yoo nai hua jai

And let them stand in your heart

Và để hắn yên vị trong trái tim em.

.

.

(***) ปล่อยให้มือที่สาม เข้ามาแทน

Bploy hai meu tee sahm kao mah taen

You let a third hand come in and replace

Em để kẻ thứ ba bước vào thế chỗ anh

.

เข้ามาแทนที่ฉัน ง่ายดาย

Kao mah taen tee chun ngai dai

Come in and replace me so easily

Tiến đến và thay anh đi một cách dễ dàng

.

ไม่ยอมมองกลับหลัง ย้อนไป

Mai yaum maung glup lung yaun bpai

You refuse to look behind you

Em từ chối nhìn lại phía sau

.

ว่าเคยมีใคร

Wah koey mee krai

At who you used to have

Nhìn cái người mà em từng có

.

กลับมองมือที่สาม ว่าดี

Glup maung meu tee sahm wah dee

You ended up seeing the third hand as better

Em cuối cùng lại coi trọng kẻ thứ ba tốt hơn anh

.

ให้แทนที่ในหัวใจ

Hai taen tee nai hua jai

And let them replace me in your heart

Và để hắn thay thế anh trong tim em

.

ปล่อยคนเคยหมั้นหมาย

Bploy kon koey mun mai

Let go of this person you were once engaged to

Em để người hẹn ước với em ra đi

.

เจียนตาย ทำกันได้ลง

Jian dtai tum gun dai long

I nearly died that you could do this to me

Anh gần như chết cả tâm hồn vì em nhẫn tâm với anh.

—-

Sharing by LAky Teera @utb

Original song from LOVEiS+@utb

E-trans from Deungdutjai

V-trans by NanaPA@i🖤Perth

One thought on “[Performance] [2019/03/23] The18sPERTH – มือที่สาม – cover

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s