music

[Performance] [2019/03/23] The18sPERTH – ไม่เคย – cover

ไม่เคย (Never) – Không bao giờ

Original sang by 25hours

Original version Here

🖤

Lyrics + Romanization + E-trans + V-trans

🖤

(*) ฉันไม่เคยรู้ คนที่สำคัญ นั้นมีค่าแค่ไหน

Chun mai koey roo kon tee sumkun nun mee kah kae nai

I never knew how much value that important person had

Tôi không chắc giá trị của một con người quan trọng là bao nhiêu

.

ฉันไม่เคยรู้ วันที่สวยงาม นั้นมีค่าเท่าไร

Chun mai koey roo wun tee suay ngahm nun mee kah tao rai

I never knew how much a beautiful day was worth

Cũng không bao giờ có thể đong đếm chính xác ý nghĩa của một ngày tươi đẹp

.

ไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกัน นั้นดีเท่าไร

Mai koey roo welah tee rao mee gun nun dee tao rai

I never knew how great the time we had together was

Tôi càng không thể biết ngày xưa chúng ta bên nhau tuyệt vời đến thế nào

.

ไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหน

Mai koey roo wah kwahm kit teung mun toramahn kae nai

I never knew how painful missing someone was

Tôi cũng chẳng thể hiểu cảm giác mất mát một người là đau đớn ra sao

.

ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย

Mai koey mai koey mai koey

Never ever ever

Không bao giờ… Không bao giờ tôi hiểu.

.

.

(**) เราจะคิดถึง คนที่สำคัญ เมื่อต้องจากกันไป

Rao ja kit teung kon tee sumkun meua dtaung jahk gun bpai

We’ll miss someone important when we are apart

Chúng ta chỉ nhớ một người quan trọng với mình khi chúng ta lìa xa người đó.

.

เราจะคิดถึง วันที่สวยงาม เมื่อเวลาผ่านไป

Rao ja kit teung wunt ee suay ngahm meua welah pahn bpai

We’ll miss the beautiful days when that time passes by

Chúng ta rồi sẽ nhớ những ngày đẹp tươi chỉ khi thời gian tàn nhẫn trôi qua.

.

จะคิดถึงเวลาที่เรามีกัน เมื่อเธอต้องไป

Ja kit teung welah tee rao mee gun meua tur dtaung bpai

I’ll miss the time we had together when you have to go

Và tôi sẽ nhớ khoảng khắc chúng ta bên nhau khi một người phải rời đi

.

และตอนนี้รู้ไหม ว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหน

Lae dtaun nee roo mai wah chun kit teung tur mahk kae nai

And right now, do you know just how much I miss you?

Và hiện tại người có biết nỗi nhớ trong tôi về người là nhiều bao nhiêu không?

.

ไม่เคย ไม่เคย จะลืม

Mai koey mai koey ja leum

I’ll never ever forget you

Không bao giờ… Tôi sẽ chẳng bao giờ quên người.

—-

Sharing by LAky Teera @utb

Originak song from Genierock@utb

E-trans from Deungdutjai

V-trans by nanaPA@i🖤Perth

One thought on “[Performance] [2019/03/23] The18sPERTH – ไม่เคย – cover

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s