🖤Magazine🖤

[Mag] [2019 Apr 04] Elle 25th Anniversary – Exclusive fashion set.

Distributing an exclusive fashion set photos that was not published in #ElleApril2019: 6 #TEMPT boys from #LovebychanceSeries.

Một bộ hình thời trang đặc biệt chưa từng được phát hành trên #ElleApril2019: 6 chàng trai của #TEMPT xuất thân từ #LovebychanceSeries

Elle had a chance to work with 6 hottest young actors from a series called ‘Love by chance’, a very popular icon, not only in Thailand. After series ended, they also successfully held some fan-meeting, the 6 boys are now well-known all over Asia. Elle was very happy by inviting all 6 boys to shoot fashion sets. Very satisfied! Those boys were really impressed in each photo. And keep in track the video clips of those 6 boys via our social media soon!

Elle có cơ hội làm việc với 6 chàng trai rất nóng từ bộ phim “Tình cờ yêu”, một bộ phim vô cùng nổi tiếng, không chỉ ở Thái Lan. Sau khi phim kết thúc, các chàng trai còn tổ chức các buổi gặp gỡ fan, 6 anh chàng này giờ đây được biết đến trên khắp châu Á. Elle rất hạnh phúc khi mời 6 bạn đến tham dự set thời trang đặc biệt này. Vô cùng thành công! Các chàng trai rất ấn tượng trên mỗi bức hình. Và hãy chờ đón những video của 6 anh chàng trên mạng xã hội của Elle nhé!

Cr: Elle ThaiLand

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s