🖤Article/News/Interview🖤

[Article] [2019/04/18] A new special project with Perth: REMINDERS เพราะคิดถึง


Episode 1 will be realeased with a big surprise that reminding everybody about the nostalgia of each characters, a series that been made to keep fans stay tuned with every scene. Since the first minute, it will be an impressive explosion. Moment by moment is priceless that really well serving fans what they want to see or never ễpct about. With just a small project but “REMINDERS” really bring you a big love.

Tập 1 sẽ được tung ra với một điều bất ngờ lớn mà sẽ gợi cho mọi ngươi nhớ đến kí ức của từng nhận vật, series này được làm ra để giữ chân fan trong từng đoạn phim. Ngay giây phút đầu tiên, dám chắc bộ phim rồi sẽ mang đến một sự bùng nổ ấn tượng. Từng giây phút đó là vô giá, từng khoảnh khắc trong phim sẽ thực sự cho fan thấy cái họ muốn thấy và cả những thứ họ chưa bao giờ được xem hay chưa một lần ngờ tới. Chỉ với một dự án nhỏ nhưng REMINDERS hứa hẹn sẽ đem lại cho bạn một tình yêu to lớn.

This project was created for fans and should be a grateful to them. REMINDERS when it was still a question mark already made fans feel excited and looking forward until it was announced. This small gift included ‘White’ and ‘Captain’ from a drama which always has a special position in fans’ heart: ‘Love sick the series’, ‘PhuNoh’ will appear beside very fresh men – a phenomenon of 2018 ‘Perth’ and ‘Saint’, ‘Plan’ and ‘Mean’ from ‘Love by chance series’.

Dự án này được ra là để cho người hâm mộ và để tri ân họ. REMINDERS khi còn là một dấu chấm hỏi đã khiến fan cảm thấy thú và mong chờ cho đến khi dự án được công bố rộng rãi. Món quà nhỏ này có ‘White’ và ‘Captain’ từ một bộ phim đã chiếm một tình cảm đặc biệt trong lòng công chúng: ‘Love sick the series’, ‘PhuNoh’ sẽ xuất hiện bên cạnh những chàng trai mới – một hiện tượng của năm 2018: ‘Perth’ và ‘Saint’, ‘Plan’ và ‘Mean’ từ ‘Love by chance series’.

In this interview, the young actor ‘Pẻth Tanapon’ was giving a lot of hints about this project.

Trong bài phỏng vấn, chàng diễn viên trẻ ‘Perth Tanapon’ đã cho chúng ta rất nhiều gợi ý về dự án này.

Everybody seems very happy to wait for this series. REMINDERS is a perfect combination of 3 couple from different series. This wonderful project will have a fan-meeting as well as releasing a photobook. This a excellent method to keep fans feel interesting in the chemistry between old couple feature with new couple in just one mini series. With the question about any chance to have sequel series in future, Perth sharing that this is a small project, there has no further plan but producer will wait and see how REMINDERS trending and whatever fans reaction that they like it or not to decide the next move.

Mọi người có vẻ rất hạnh phúc và chờ đón bộ phim mới. REMINDERS là một sự kết hợp hoàn hảo của 3 cặp đôi đến từ series khác nhau. Dự án tuyệt vời này sẽ còn có một fan meeting và phát hành một bộ sách ảnh. Đây là một phương thức xuất sắc để giữ người hâm mộ cảm thấy thú vị về phản ứng hoá học giữa những cặp đôi cũ và mới trong chỉ một bộ phim ngắn. Với câu hỏi về việc có hay không cơ hội cho phần tiếp theo của bộ phim, Perth chia sẻ rằng đây chỉ là một dự án nhỏ, chưa có kế hoạch xa hơn nhưng nhà sản xuất sẽ chờ đợi và xem xét phản ứng của fan cũng như khởi xướng xu hướng rồi sau đó mới quyết định bước tiếp theo.

The young actor also talking about his role in this series, “My couple may switch role. This story line I never played before and also this kind of character is different. My role in here will be changed a bit and it not gonna be similar as Ae and Pete. It was a challenge for me and I used the name ‘Pin’ for this role”. To answer the wonder about was he afraid of being comparing with other seniors, Perth said, “I feel more respect them and they are always my senior this the industry. Don’t have any competition between us”. With a fan-meeting, he feeling is very excited, “This a big event for me, I am very happy. It will be held in Paragon Hall. We may prepare to sing. It will be about 2 or 3 hours”.

Cậu diễn viên trẻ cũng nói về vai diễn của mình, “Cặp đôi của em có lẽ sẽ hoán đổi một chút. Câu chuyện phim sẽ là kiểu mà em chưa diễn bao giờ và tính cách nhân vật cũng khác vai của em trước đây. Đó thực sự đã là thử thách cho em và trong phim này em sử dụng tên ‘Pin'”. Để giải đáp về thắc mắc rằng cậu ấy có sợ bị so sánh với các đàn anh hay không, Perth cho biết. ” Em còn cảm thấy kính trọng các anh ấy hơn đó ạ và các anh ấy luôn là tiền bối trong ngành của em. Không có bất cứ cạnh tranh nào giữa chúng em đâu”. Với cuộc gặp gỡ cùng người hâm mộ sắp tới, cậu ấy thấy rất mong chờ, “Đây là sự kiện lớn đối với em đó ạ. Em hạnh phúc vô cùng. Nó sẽ được tổ chức Paragon Hall. Tụi em có lẽ sẽ hát. Và nó diễ ra trong khoảng 2 đến 3 tiếng”.

Do not miss the chance to watch “REMINDERS เพราะคิดถึง” that will make your heartbeat keep increasing. The first episode will be shown tonight at 21.00, only in LineTV, the next episode can be watched also in LineTV on same time but the 19th April.

Đừng bỏ lỡ cơ hội để xem “REMINDERS Vì nhớ”, bộ phim sẽ kiến nhịp tim bạn tăng không ngừng, tập đầu tiên sẽ được chiếu vào tối nay lúc 9 giờ tối, chỉ ở LineTV và tập tiếp theo bạn có thể xem ở cùng kênh này với cùng khung giờ vào ngày 19 tháng 4.

And please join in “REMINDERS เพราะคิดถึง fan-meeting” to watch the last episode together with the casts on this Saturday, the 20th April at Royal Paragon Hall, Siam Paragon. And for whom missing this chance, we can wait to watch it again on LineTV.

Và hãy tham dự “họp fan REMINDERS Vì nhớ” để xem tập cuối cùng với dàn diễn viên vào ngày 20 tháng 5 ở Royal Paragon Hall, siam Paragon. Đối với những bạn bỏ lỡ cơ hội này, mọi người vẫn có thể chờ xem chiếu lại trên LineTV.

Source: New18

Collect & Translate by NanaPA@i🖤Perth

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s