🖤Music🖤

[Performance] [2019/04/20] REMINDERS fan-meeting – หลอก (fancam)

หลอก (Deceice – Lừa dối)

Original sang by NICECNX

Original version Here

🖤

Lyics + Romanization + E-trans + V-trans:

🖤

(*) สุดท้ายแล้วเธอไม่โกหก

Soot tai laeo tur mai goh hok

In the end, you weren’t lying

Đến cuối cùng thì em cũng không phải là người dối tôi

.

แต่ลืมบอกกันว่าไม่รัก

Dtae leum bauk gun wah mai ruk

But forgot to tell me that you didn’t love me

Nhưng em chỉ quên nói với tôi là em không hề yêu tôi

.

ฉันโดนหลอก เธอบอกกัน เธอใจร้าย

Chun dohn lauk tur bauk gun tur jai rai

I was deceived by what you told me, you’re cruel

Và chỉ là tôi bị lừa dối bởi những gì em nói, em thật tội lỗi

.

สุดท้ายแล้วเป็นไง เธอทิ้งตัวฉันไป

Soot tai laeo bpen ngai tur ting dtua chun bpai

And how did it end up? You dumped me

Rồi thì mọi thứ đã kết thúc ra sao vậy? Em trút hết lên người tôi

.

แต่อันที่จริง ฉันไม่รักเธออยู่แล้ว

Dtae un tee jing chun mai ruk tur yoo laeo

But in reality, I don’t love you anymore

Nhưng thực sự là tôi cũng chẳng yêu em nữa rồi.

.

.

(**) กับคำที่เธอมาลวงหลอก

Gup kum tee tur mah luang lauk

With the words you deceived me with

Những lời nói em lừa dối tôi bấy lâu

.

มาบอกกันทำให้รัก

Mah bauk gun tum hai ruk

You told them to me and made me love you

Em nói ra rồi khiến tôi yêu em đến vậy

.

ยิ่งมองออก เธอหลอกกัน เธอทำร้าย

Ying mong ook tur lok kan tur thamrai

The more I looked, you deceived me, you hurt me

Càng biết rằng em dối lừa, tôi càng đau đớn hơn

.

สุดท้ายต้องทำไง เมื่อคนคิดจะไป

Soot tai dtaung tum ngai meua kon kit ja bpai

In the end, what must be done when someone’s thinking of leaving?

Đến cuối cùng, phải làm sao đây khi một người nghĩ đến chuyện rời xa?

.

ก็คงไม่รั้ง ฉันไม่รั้งเธออีกแล้ว

Gor kong mai ruk chun mai rung tur eek laeo

So I’m not holding you back, I’m not holding you back anymore

Tôi không níu kéo em, tôi không giữ em bên mình nữa đâu

.

จะรั้งเธอไว้ทำไม เมื่อคนที่หลอก

Ja rung tur wai tummai meua kon tee lauk

Why hold you back when you’re deceiving me

Sao phải giữ em lại khi em lừa dối tôi chứ

.

ไม่บอกไม่รู้ตัว คำที่บอกให้รอจากใจที่ฉันกลัว

Mai bauk mai roo dtua kum tee bauk hai ror jahk jai tee chun glua

You didn’t tell me, I didn’t realize, the words that you did tell me, that you wanted me to wait, were what I feared

Em chẳng hề thừa nhận, tôi cũng chẳng hề nhận ra, lời em nói rằng muốn tôi đợi chờ là những gì tôi sợ hãi

.

เธอนั้นมาหลอก เพราะเธอนั้นบอก

Tur nun mah lauk pror tur nun bauk

You deceived me, because you told me

Em lừa dối tôi, vì em nói rằng

.

ก็เคยเป็นคนที่รัก แต่อีกสักพักแล้วเธอก็ไป

Gor koey bpen kon tee ruk dtae eek suk puk laeo tur gor bpai

You were once my lover, but in a moment, you left

Rằng em là người yêu tôi nhưng chỉ một lát thôi, em rời đi

.

แต่การกระทำมันหมดเท่านั้น

Dtae gahn gratum mun mot tao nun

But your actions said it all

Và những hành động của em đã tố cáo tất cả

.

ไม่อยากไปหวังคำพูดอะไร

Mai yahk bpai wung kum poot arai

I don’t want to hope for any words

Tôi chẳng hi vọng gì ở những lời nói đó cả

.

หรืออันที่จริงไม่มีฉันอยู่

Reu un tee jing mai mee chun yoo

Or in reality, do you not have feelings for me?

Và có phải sự thật là em chẳng có cảm xúc gì với tôi đúng không?

.

คำพูดฉันมันไม่ค่อยจะถูก

Kum poot chun mun mai koy ja took

I don’t really know how to express myself

Tôi chẳng biết nói sao cho đúng bây giờ

.

.

เธอโกหก เธอลวงหลอก

Tur goh hok tur luang lauk

You lied, you deceived me

Em nói dối, em lừa dối tôi

.

เธอบอกเธอทำเพื่อฉันทุกสิ่ง

Tur bauk tur tum peua chun took sing

You told me you’d do everything for me

Em nói rằng em nguyện làm mọi thứ vì tôi

.

เรื่องจริงไม่มีสักอย่าง

Reuang jing mai mee suk yahng

But in reality, it was nothing

Nhưng cuối cùng là không gì cả

.

.

บางครั้งที่บอกไม่รักคนอื่น

Bahng krung tee bauk mai ruk kon eun

Sometimes, when you told me you didn’t love anyone else

Có đôi khi khi em nói rằng em không yêu một ai khác

.

และหันมากอด ให้พอจะลืมเรื่องเขาไปก่อน

Lae hun mah gaut hai por ja leum reuang kao bpai gaun

And turned to hug me, I want you to forget about him first

Và em quay lại ôm lấy tôi, tôi chỉ muốn em quên hắn ta trước đi

.

และทิ้งฉันเอาไว้ที่ตรงนี้

Lae ting chun ao wai tee dtrong nee

And leave me right here

Nhưng em bỏ lại tôi

.

.

.

มันเคยมีคนๆ หนึ่งเขาบอกว่ารักฉันมากมาย

Mun koey mee kon kon neung kao bauk wah ruk chun mahk mai

I once had someone tell me they loved me so much

Khi tôi có người thổ lộ rằng họ yêu tôi

.

จะทำให้หายเศร้า เพราะอยากมีเราข้างๆ กาย

Ja tum hai hai sao pror yahk mee rao kahng kahng gai

They’d make me forget my sadness because they wanted me by their side

Liệu họ có làm tôi quên đi nỗi buồn vì họ muốn ở bên tôi hay không

.

สุดท้ายก็มากดดัน มาโกหกกันแบบหน้าตาย

Soot tai gor mah got dun mah goh hok gun baep nah dtai

In the end, they forced me, they lied to me with a straight face

Nhưng đến cuối cùng họ lại đẩy tôi ra, họ lừa dối tôi với khuôn mặt thản nhiên nhất

.

และเรื่องทั้งหมดก็ดันมาจบ

Lae reuang tung mot gor dun mah jop

And everything ended

Và mọi thứ kết thúc như vậy

.

มันช่างตลกและหน้าอาย

Mun chahng dtalok lae nah ai

It’s so funny and shameful

Thật nực cười và đáng xấu hổ.

Sharing by LAky Teera @utb

Original song from Nicecnx official @utb

Lyrics & E-trans from Deungdutjai

V-trans by NanaPA@i🖤Perth [iheartperth.com]

One thought on “[Performance] [2019/04/20] REMINDERS fan-meeting – หลอก (fancam)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s