🖤About Love🖤

[AboutPerth] [2019/05/01] 90s boy

Đôi khi tôi cảm thấy Perth như chàng trai đến từ thập niên 90. Cậu ấy thường xuyên sử dụng những từ kiểu cũ để nói chuyện. Cái cách cậu ấy trộn lẫn các kiểu từ ngữ của mình với các hệ từ cũ giống như anh chàng từ năm 90 đang tỏ vẻ ngầu đời nhưng mà dễ thương lắm.

Ví dụ như cách cậu ấy dùng từ ‘ngab’ thay cho ‘krab’ nhưng kiểu rất đáng yêu.

Tôi thực sự cảm thấy cậu ấy là độc nhất luôn. Tôi không biết tiếng Thái đâu nhưng mà bầu không khí cậu ấy tạo ra khi đang nói chuyện rất lôi cuốn đấy.

Đúng. Fan Thái gọi cậu ấy là chàng trai thập niên 90 vì cái cách cậu ấy dùng từ tiếng Thái đó. Cái cách nói chuyện khiến Perth trở nên độc nhất. Phong cách tự nhiên làm cậu ấy quyến rũ lắm.

Đúng vậy rồi! Tôi không tìm thấy chàng trai nào có cái kiểu cuốn hút như vậy luôn, đáng yêu nhưng mà đúng kiểu đàn ông tuổi 18, nếu mà mọi người hiểu ý tôi 😳 Nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng có chính kiến và suy nghĩ. Không nói nhiều đâu nhưng thấu đáo mọi thứ cần giải thích 🖤

Those were personal opinions of 2 people: 1 is a Thai fan (and close with Perth) and 1 is an inter fan; but those thinking really match what I feel about Perth. How about you?

Trên đây là ý kiến cá nhân của 2 người: 1 là fan Thái (khá thân với Perth), 1 là fan quốc tế; nhưng những suy nghĩ này rất giống với những gì mình cảm nhận về Perth. Bạn nghĩ sao?

Conversation between Yoop3230 and Baby_LoveYZ2626 via twt

Trans by NanaPA@i🖤Perth [iheartPerth.com]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s