🖤Information🖤

[Info] [2019/04/04] About late announcing Perth Schedule

About some complaints about late schedule updating, K’Gin needs to follow customers/partners policy about announcing or confirming information after them. Please understand and support Perth as well as his agency.

—-

Về việc có một số phàn nàn về việc cập nhật lịch làm việc của Perth chậm trễ và không rõ ràng dẫn đến việc một số fan không thể thu xếp tham dự các hoạt động của em được, K’Gin giải thích rằng công ty phải làm theo thoả thuận của khách hàng/đối tác. Thường thì công ty chỉ được thông báo sau khi đối phương đã thông báo trên trang chủ của họ, Attractor sẽ cập nhật ngay khi khách hàng/đối tác cho phép. Mong mọi người hiểu và tiếp tục ủng hộ cho Perth và agency của em.

—-

Info from jack_sonice@twt based on Gin_chintasuras@twt

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s