🖤Information🖤

[Info] [2019/04/30] About Perth health condition

Info from K’Pupae about Perth health condition:

“To everyone who concerned about Perth. I will take care of him don’t worry. About his back pain and allergic to flowers symptoms. We already go to consult a doctor. I will update you as soon as I have more information. Thanks you again 😊”

Thông tin từ K’Pupae về tình trạng sức khoẻ của Perth:

“Dành cho các bạn đang lo lắng về Perth. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy nên mọi người đừng lo lắng nhé. Về cái lưng đau và chứng dị ứng phấn hoa, chúng tôi đã đi gặp bác sĩ rồi. Tôi sẽ cập nhật cho mọi người ngay khi tôi có thông tin thêm từ bác sĩ. Cám ơn mọi người nhé 😊”

E-trans by Yoop3230

V-trans by NanaPA@i🖤Perth [iheartPerth.com]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s