🖤Promotion🖤

[PR] [2019/05/01] PerthxSasi launching day announcement

[PerthxSasi]

This event have a surprise that you will shriek very loudly!

Sự kiện này sẽ là một bất ngờ lớn cho bạn và bạn sẽ phải thét lên đó

.

📌Buy Sasi product up to 300baht or more then sign your name on receipt and post comment on this twt or FB, from 1-14 May.

Mua sản phẩm Sasi trên 300baht, sau đó viết tên bạn vào hoá đơn và dán vào comment tên fb hoặc twt của Sasi từ ngày 1-14 tháng 5

.

📍5 lucky fans (random) and 10 Top spenders will be get closer to Perth (VIP)

5 bạn fan may mắn nhất và top 10 bạn mua hàng giá trị lớn sẽ được gần Perth hơn (vé VIP)

.

*whisper* Who want Perth does your make up? Kiki …. just buy Sasi products for getting change. You will be 5 lucky fans (random ) and 10 Top spenders 😝💕💕 Perth waiting for you🌝

*Thì thầm* Ai muốn Perth trang điểm cho ạ? Kiki… chỉ cần mua sản phẩm của Sasi và bạn sẽ nhận được cơ hội đó. Bạn sẽ là 5 bạn may mắn nhất hay top 10 bạn mua hàng giá trị lớn 😝💕💕 Perth đang chờ bạn đó!

.

📌Fanmeet holds on 24 May 2019 at 4th floor, Center Point of Siam Square

Fanmeet sẽ được tổ chức vào 24 tháng 5 tại tầng 4, Center Point của Siam Square

.

#รอยยิ้มของชูครีม #PerthXsasiเนียนกริบชิปสุด #PerthXsasi

.

Follow up 👉 Sasi fanpage

Theo dõi tại đây 👆

.

Trans by Yoop3230

V-trans by NanaPA@i🖤Perth [iheartPerth.com]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s