🖤Article/News/Interview🖤

[Interview] [2019 Jan] Lips Garçon No.42

I WISH I could…./Tôi ước tôi có thể…

.

1. I wanna enter to university. I want to be in COSCI*, SWU* because some of LBC bros also study at here. The reason why here, it’s because I love entertainment industry and believe that this university will surely increase my potential so far.

Tôi muốn vào đại học. Tôi muốn vào khoa truyền thông xã hội đổi mới, trường Srinakarinwirot (SWU) vì một số anh trong LBC cũng học ở đây. Lý do vì sao lại chọn nơi đây, là bởi tôi yêu thích ngành công nghiệp giải trí và tin rằng ngôi trường này sẽ giúp tôi phát triển năng lực của mình trong tương lai.

*COSCI: College of Social Communication Innovation / SWU: Srinakarinwirot University

.

2. I wanna challenge myself more than this to accept new role. I wanna try to play as a person who is addicted to drug cus I watched a soap opera called “Nampu*” and I love it very much. I found that role is challenging and kinda difficult. I wanna try to change my character.

Tôi muốn thử thách bản thân hơn là chỉ chấp nhận một vai diễn. Tôi muốn thử đóng vai một kẻ nghiện ngập vì khi xem loạt kịch nhiều kì ‘Nampu*’ trên tivi, tôi đã cảm thấy thích thú vô cùng. Tôi thấy đó là một nhân vật khó thể hiện và mang tính thách thức. Tôi luôn muốn thử nghiệm những thay đổi trong các vai diễn có tính cách khác nhau.

*Nampu (น้ำพุแ): a Thai drama released on 8th Jun 1984 / Một bộ phim truyền hình ở Thái ra mắt vào ngày 8 tháng 6 năm 1984.

A short video: Story of Nampu

‘Story of Nampu’is about Nampu, a young man from a broken family, searches for something new in his life, but he chooses the wrong path. His mother finds out he is deeply addicted to drugs and headed toward the end of his life…

‘Chuyện về Nampu’ kể về Nampu, một chàng trai trẻ lớn lên trong một gia đình tan vỡ, anh kiếm tìm cho mình một cuộc sống mới nhưng rốt cục lại chọn sai đường. Mẹ anh phát hiện ra con mình đã nghiện thuốc nặng và đang cận kề cái chết…

.

3. I wanna improve myself in acting and also all about myself. I wanna take singing course and more for acting workshops. I want to be in many series in the future. Next year (2019) I’ll have chance to be in new projects, but I can’t tell now.

Tôi muốn phát triển bản thân ở diễn xuất và các mặt khác nữa. Tôi muốn học một khoá ca hát và tham gia vào nhiều lớp diễn xuất. Tôi còn muốn mình xuất hiện trong thật nhiều bộ phim sau này. Sang năm (2019), tôi sẽ có cơ hội tham gia các dự án mới, nhưng chưa thể tiết lộ ngay được.

.

4. I wanna be better in music. I can play many instruments such as electric, acoustic guitar, electone, drums and little skill of bass guitar but what I like most would be guitar. I love electric guitar cus I’m into rock songs. Songs by “The Sun*” was often played cus their chords sound good.

Tôi muốn mình làm thật tốt về mảng âm nhạc nữa. Tôi có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như ghi-ta điện, ghi-ta mộc, organ điện tử, trống và một chút kĩ năng ở ghi-ta bas, nhưng tôi thích nhất là ghi-ta. Tôi yêu thích ghi-ta điện và tôi đam mê rock. Tôi thường chơi những bài hát của ‘The Sun*’ vì các hợp âm được sáng tác rất hay.

*The Sun: a Thai heavy mental rock band known as the name SMF, Lava and popular in the 1990s. / Một ban nhạc thuần rock của Thái với nhiều tên gọi khác như SMF, Lava và vô cùng phổ biến ở những năm 90.

Perth used to play their song at the18sPERTH fan-meeting / Perth đã từng chơi một bài hát của họ trong the18sPERTH fan-meeting 👉 Here

.

5. I wanna improve in term of language. I wanna take Chinese course. It’s for working and talking to fans but the language I wanna learn personally is Korean

Tôi muốn cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi muốn học tiếng Hoa để có thể làm việc và nói chuyện cùng fan nhưng hiện tại thì bản thân tôi muốn nói tiếng Hàn nhất.

.

6. I wanna earn money for my family monthly. Nowadays I give money to my mom every month and separate 60% for my personal expense.

Tôi muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình mình. Bây giờ tôi đã có thể gửi tiền cho mẹ hằng tháng rồi và tôi để riêng ra khoảng 60% cho cá nhân mình.

.

7. I wanna meet good people in life. I mean I wanna meet every good person who will be coming into my life. Every single of them who will be working with me, I wanna meet good ones, unselfish ppl and compatible with me.

Tôi muốn gặp nhiều người tốt trong đời. Ý tôi là mỗi người tốt tôi gặp đều trở thành một phần trong đời mình. Tôi sẽ làm việc với họ, những người tốt thực sự, những người không ích kỉ và phù hợp với tôi.

8. I wanna try falling in love with someone from other country. Nowadays it is a trending in Thai. But I never had a chance to date anyone oversea so I want to have that opportunity. An asian girl is a good idea.

Tôi muốn thử yêu một cô gái ngoại quốc. Bây giờ ở Thái người ta đang chuộng kiểu này. Nhưng tôi chưa có cơ hội nào để hẹn hò như thể cả nên rất muốn thử xem. Một cô gái châu Á là ý kiến không tồi đâu.

9. I wanna get chance to meet fanclubs in overseas and wanna all fans from every countries cause they keep supporting me so I wanna repay them by giving them happiness. There’re fanclub from many countries such as China, Korea, Indonesia, Malaysia &Vietnam. I’ve been to Korea. Next will be China.

Tôi muốn có cơ hội gặp gỡ các nhóm fan nước người và tất cả fan trên khắp mọi nơi vì họ ủng hộ tôi rất nhiều và tôi muốn đem lại cho họ hạnh phúc như một lời cám ơn. Có rất nhiều nhóm fan đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Indo, Mã Lai và Việt Nam. Tôi đã đến Hàn Quốc và sau đó sẽ là Trung Quốc.

.

10. I want fans to be happy all year long. I wanna take good care of them like they are my family and also wanna try new jobs for fans to watch. I try to improve myself finding various jobs for fans to catch. More on IG @perthppe

Tôi muốn fan mình sẽ luôn hạnh phúc. Tôi muốn chăm sóc học như thể gia đình mình và muốn thử nhiều dự án khác nhau cho fan thưởng thức. Tôi muốn trao dồi bản thân để tìm ra nhiều công việc đa dạng để mọi người cảm thấy thoả mãn hơn.

.

More on IG @perthppe!

Hãy vào IG @perthppe để tìm hiểu nhiều hơn nhé!

Credit:

Source from Lips Magazine + Crush on Perth@twt

Eng-trans by rkatepuka@twt

V-trans and noted by NanaPA@i🖤Perth [iheartPerth.com]

❗️Take out with full credit!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s