I🖤Perth center

[Performance] [2019/05/05] Love by Cathy Doll season 2 – หยุด by TEMPT (Cover)

หยุด (Stop – Dừng)

Original sang by Groove Riders

Original version Here

🖤

Lyics + Romanization + E-trans + V-trans:

🖤

ฉันนั่งยิ้มลำพัง หัวเราะลำพัง

Chun nung yim lum pung hua ror lum pung

I sit and smile alone, laugh alone

Anh ngồi đó và cười một mình, ngửa đầu cười to mình anh

.

สดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

Sot cheun gwah took krung tee pahn mah

I’m happier with every moment that passes

Anh hạnh phúc hơn ở một giây phút trôi qua

.

ตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้น

Dtung dtae dai pob gup tur nun

Since meeting you

Từ cái ngày anh gặp gỡ em

.

เรื่องจริงกับความฝัน เกิดขึ้นด้วยกันทันตา

Reuang jing gup kwahm fun gert keun duay gun tun dtah

Reality and dreams happen together all at once

Hiện thực và mơ hồ đang diễn ra cùng lúc

.

.

*ฉันอย่ากจะหยุดเวลานี้

Chun yahk ja yoot welah nee

I want to stop this time

Anh muốn thời gian ngừng trôi

.

ตั้งแต่วินาทีที่ชีวิตมีเธอเข้ามา

Dtung dtae winatee tee cheewit mee tur kao mah

From the second you came into my life

Từ giây phút em bước vào cuộc đời anh

.

เธอทำให้คนที่ใจเหนื่อยล้า นั้นกล้าจะเปิดหัวใจ

Tur tum hai kon tee jai neuay lah nun glah ja pbert hua jai

You made this person who was exhausted able to open up his heart

Em khiến con người đang kiệt quệ có thể mở lòng lần nữa

.

หยุด หยุดชีวิต หยุดกับคนนี้

Yoot yoot cheewit yoot gup kon nee

Stop, stop life, stop with this person

Dừng, dừng cuộc đời lại, dừng con người này nữa

.

หากแม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหน

Hahk mae wah krai ja dee suk kae nai

However good anyone else is

Nếu có ai đó tốt…

.

หยุด หยุดความรักทั้งหัวใจ

Yoot yoot kwahm ruk tung hua jai

Stop, stop love with all my heart

Dừng, dừng tình yêu với cả trái tim này lại đi

.

จะหยุดอยู่กับเธอคนเดียว

Ja yoot yoo gup tur kon diao

I’ll stop here with you alone

Anh sẽ dừng lại với một mình em

.

.

ฉันนั้นรู้ทันที รักทันที

Chun nun roo tun tee ruk tun tee

I knew immediately, I loved you immediately

Anh đã biết ngay tức khắc, anh đã yêu em tức lập tức

.

เธอคือความโชคดีที่เข้ามา

Tur keu kwahm chohk dee tee kao mah

You’re the good luck that came

Em là may mắn đã đến bên anh

.

ตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้น

Dtung dtae dai pob gup tur nun

Since I met you

Từ lúc thấy em

.

ชีวิตนั่นคือความฝันที่เกิดขึ้นตอนลืมตา

Cheewit nun keu kwahm fun tee gert keun dtorn leum dtah

My live has been a dream that happened when I opened my eyes

Cuộc sống anh là một giấc mơ từ khoảnh khắc anh mở đôi mắt mình.

Credit:

Sharing by LAky Teera @utb

Original song from Bakery Music [ Official ] @utb

Lyrics & E-trans from Deungdutjai

V-trans by NanaPA@i🖤Perth [iheartPerth.com]

❗️Take out with full credit!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s