🖤Article/News/Interview🖤

[Article/Interview] [2019/05/08] Perth Tanapon – acting skill challenge in ‘Stranded’ (first Thai NETFLIX series)

A newest series of ‘Perth – Tanapon Sukumpantanasan’, a young actor, a new rising star from boylove series ‘Love by chance’

Phim truyền hình mới nhất của ‘Perth – Tanapon Sukumpantanasan’, một diễn viên trẻ, một ngôi sao đang lên đến từ series phim boylove ‘Love by chance’

.

Recently, the hotness of this young actor can not be able to pull back. Joining in the Thai first NETFLIX series makes Perth not only feel excited but also pressured, because this character is completely different from his other roles. How is that? We need to wait until the end of this year when the series is revealed and everybody should be ready to supporting him. Emphasising that he is fully enjoy this opportunity.

Hiện nay sức nóng của chàng diễn viên trẻ này không thể nào bị kéo lại được. Tham gia vào series NETFLIX đầu tiên của Thái Lan khiến Perth không chỉ cảm thấy hào hứng mà còn rất áp lực, bởi vai diễn này hoàn toàn khác với các nhân vật trước đó anh thủ diễn. Vậy nó thế nào? Hãy cùng chờ xem vào cuối năm nay khi phim công chiếu và mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng để ủng hộ anh ấy. Nhấn mạnh rằng anh chàng hoàn toàn tận hưởng cơ hội này.


Original from PPTV HD 36
Trans and Sub by NanaPA@i
🖤Perth [iheartPerth.com]

❗️Take out with full credit

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s