🖤Article/News/Interview🖤

[News] [20190513] Welcome Perth Tanapon to Korea – NewsenTV

Thai Singer* Perth Tanapon arrived to Incheon Airport on 13th May in the afternoon.

Ca sĩ* Thái Perth Tanapon đã đến Incheon Airport vào chiều ngày 13 tháng 5

*Newsen called Perth as a singer

Bản tin của Newsen nhắc đến Perth với vai trò ca sĩ

.

• Newsen or Star 1 is a Seoul-based Star & Lifestyle magazine. Founded in 2012, it sends out monthly tabloid magazine containing latest fashion, beauty, lifestyle news; K-pop, K-star and fashion editorials.

Newsen hay Star 1 là nột tạo chí có trụ sở ở Seoul chuyên về ngôi sao và phong cách sống. Được thành lập vào năm 2012, phát hành hàng tháng dưới dạng tạp chí lá cải có nội dung cập nhật tin tức về thời trang, sắc đẹp, phong cách sống; còn có K-pop, K-star và biên tập thời trang

Credit: Newsen

Updated by NanaPA@i🖤Perth [iheartPerth.com]b

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s