🖤Article/News/Interview🖤

[Article] [20190514] Warm welcome to Korea by fan and caught local media attention – Siam Zone

The young man Perth Tanapon flew to Korea and having a holiday in here.

Chàng trai trẻ Pẻth Tanapon đã bay sang Hàn Quốc và có kì nghỉ tại đây.

Perth Tanapon, after completing his duo fan-meeting in Japan, he was moving to Korea on 13th of May, he might have a short holiday in this country. A warm welcome from fan when he arrived to Incheon airport was impressive.

Perth Tanapon, sau khi có một fmt đôi tại Nhật, anh đã di chuyển sang Hàn vào ngày 13 tháng 5, anh ấy có lẽ sẽ có một kì nghỉ ngắn tại đất nước này. Sự chào đón ấm áp của người hâm mộ khi Perth đặt chân xuống sân bay Incheon rất ấn tượng.

Perth also caught Newsen – a local media – attention, they also made a welcoming news about him. The hotness of Perth is not a joke. Please take a rest, a fun holiday, young Perth!

Perth còn gây chú ý với Newsen – một đơn vị truyền thông của Hàn, họ cũng đã làm một tin vắn chào đón anh ấy. Sức nóng của Perth không đùa được đâu. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, một kì nghỉ vui vẻ nhé, Perth!

This cuteness not only make Thai fan lost their mind but also inter fan go crazy.

Sự dễ thương này khôgn chỉ làm fan Thái mất trí mà còn khiến fan quốc thế trở nên điên cuồng.

Credit:

News from Siam Zone

Trans by NanaPA@i🖤Perth [iheartPerth.com]

❗️Take out with full credit

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s