🖤Music🖤

[Performance] [2019/05/24] PerthxSasi- ปล่อย (Cover)

ปล่อย (Let it go – Hãy bỏ qua đi)

Original sang by Pop Pongkul (ป๊อบ ปองกูล)

Original version Here

.

“For my friends, I miss my friends.

Dành cho những người bạn của em, em nhớ các bạn.”

🖤

Lyics + Romanization + E-trans + V-trans:

🖤

เก็บอารมณ์ เก็บเอาเรื่องราวนั้นทิ้งไป

Gep ahrom gep ao reuang rao nun ting bpai

Gather your bad moods, gather those problems and let it go

Gom hết những tâm trạng xấu, gom hết những vấn đề nhức đầu và để nó tan biến đi

.

เก็บเอาแรงที่จะใช้รักใครไว้กับตัวเอง

Gep ao raeng tee ja chai ruk krai wai gup dtua eng

Gather the strength that you’d use to love others and keep it for yourself

Gom cả sức mạnh mà bạn dùng để yêu mọi người và giữ nó cho bản thân bạn

.

ดีกว่าเอาไปเสียน้ำตา

Dee gwah ao bpai sia num dtah

It’s better than taking it and crying

Điều đó tốt hơn là giữ nó trong lòng mà khóc than

.

เก็บเอาใจ เก็บเอารักที่ให้เขาไป

Gep ao jai gep ao ruk tee hai kao bpai

Gather your heart, gather the love you’ve given to them

Gom lấy trái tim bạn, gom những thương yêu mà bạn dành cho người khác

.

เก็บเอาความตั้งใจ

Gep ao kwahm dtung jai

Gather your intentions

Gom những dự tính xa xôi

.

และฝันที่เคยวาดไว้กับเข

Lae fun tee koey wahn wai gup kao

And the dreams you once created with them

Và những giấc mơ bạn tạo nên với cuộc đời

.

เก็บคืนมาอย่าเปลืองหัวใจ

Gep keun mah yah bpleuang hua jai

Take them back, don’t waste your heart

Lấy hết lại đi, đừng phung phí trái tim mình

.

.

(*) ฝืนใจเอาหน่อย

Feun jai ao noy

Resist your heart

Hãy khơi gợi con tim ấy

.

ถึงยังรักแต่เขาไม่รัก

Teung yung ruk dtae kao mai ruk

Even you you still love them, but they don’t love you

Cho dù bạn còn yêu người yêu đời, nhưng họ có yêu bạn đâu

.

เราคงต้องปล่อย

Rao kong dtaung bploy

We must let it go

Chúng ta nên để nó cuốn đi đi

.

ปล่อยให้เขาไปดีกว่า

Bploy hai kao bpai dee gwah

It’s better to let them go

Tốt hơn cả là để mọi thứ cuốn xa đi

.

.

(**) แล้วมันจะผ่านไปด้วยดี

Laeo mun ja pahn bpai duay dee

And it’ll pass by amicably

Hãy để tất cả trôi qua trong bình yên

.

แล้วใจของเธอจะเปลี่ยนไป

Laeo jai kaung tur ja bplian bpai

And your heart will change

Và rồi trái tim bạn sẽ đổi thay

.

แล้ววันหนึ่งเขาจะหายไป

Laeo wun neung kao ja hai bpai

And one day, they’ll disappear

Và rồi một ngày, những muộn phiền sẽ biến tan

.

แม้วันนี้จะยังรู้สึก แม้จะยังคิดถึงเขาอยู่ทุกลมหายใจ

Mae wun nee ja yung roo seuk mae ja yung kit teung kao yoo took lom hai jai

Even though you still feel it today, even though you still miss them with every breath you take

Dù cho bạn vẫn còn thấy mỏi mệt hôm nay, dù cho bạn có nhớ thương tất thảy trong từng hơi thở của mình.

Credit:

Sharing by Youngmin K @utb

Original song from GMM GRAMMY OFFICIAL @utb

Lyrics & E-trans from Deungdutjai

V-trans by NanaPA@i🖤Perth [iheartPerth.com]

❗️Take out with full credit

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s