🖤About Love🖤

[Fanart] [2019/06/03] Perthppe: Past vs Present

From author / Từ tác giả:

“I believe that everybody loves and cares about out little one. Because he always be himself and he deserves to be loved. Our Tiger is step by step improving and developing, including his naughtiness haha.

Inspiration from P’New’s twt and this is our Tiger from that day till today”

.

“Tôi tin chắc rằng mọi người ai cũng yêu thương và lo lắng cho cậu bé này. Bởi vì em luôn là chính mình và hoàn toàn xứng đáng để nhận được mọi thương yêu. Chú Hổ nhỏ đang từng bước từng bước cải thiện và phát triển bản thân, kể cả mấy trò nghịch ngợm luôn haha

Lấy nguồn cảm hứng từ twt của P’New và đây là chú hổ ngày ấy bây giờ”

.

Amazing work by Ae [poonaloha@twt]

Translation with permission.

❗️Please ask before take out!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s